с. Душанци, община Пирдоп

"Из летописа на село Душанци"

 

   

        Душанци е старинно село с интересна и многовековна история. Неговото минало е неразделна част от нашата обща героична българска история, която заслужава да се знае и изучава.

        Да познаваш историята на родното си място, това значи винаги да си спомняш с гордост за делата и подвизите на своите деди и прадеди, това означава никога да не забравяш, че си българин и потомък на героичен народ, да се гордееш със своята майка, баща, близки и другари. Тези познания не ще позволяват на никого и никога да се откъсне и забрави своята Родина.   


 

 

Търсене