с. Душанци, община Пирдоп

Общи данни

Предоставено от Дойчо Иванов

СЕЛО ДУШАНЦИ

Село в Западна България, 808 жители (2011 г.), разположено в най-югоизточната част на Златишката котловина, на запад от Пирдоп (8 км) и от София (90 км). Административна единица от Община Пирдоп (население 8 333 души – 2011 г.), Софийска област. Граничи с общините Антон, Копривщица и Панагюрище.

Намира се на 796 м. н. в., на 42°. 695 м.  северна ширина и на  24°. 264 м.   източна дължина, в подножието на северните склонове на Средна гора, по десния бряг на река Тополница.

КЛИМАТ

Сложната   морфология   на   релефа   и   голямата   разлика   в   надморската   височина предопределят   да   се   наблюдават   два   вида   климат на територията на селото – умерено континентален и планински. Умерено континенталният е характерен за териториите под 1000 м. н. в. Средна гора възпрепятства проникването на Средиземноморското климатично влияние. Континенталният характер се смекчава от Стара планина, която служи като преграда за северните ветрове.

Климатът се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева есен, сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда  на температурата на въздуха (22,2ºС). Средната годишна температура на въздуха е 9,3 °С, а абсолютната минимална температура е  - 28,4 °С.

Валежният режим е благоприятен – средногодишните валежи са 615 мм (средно за България 650 мм), с летен валежен максимум (220 мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104 мм; януари – 31 мм).    Снежната  покривка се задържа  около 100 дни.  Средната стойност на относителната влажност е 68 %.

Непосредствено до Душанци, южно от селото, тече река Тополница, наричана в селото Тополка, която извира от най-високите върхове в Средна гора над Копривщица – Богдан и Бунай (155 км дължина) и се влива в река Марица при Пазарджик. На реката 2 км североизточно над селото е изграден язовир “Душанци”, където има чудесни условия за отдих, риболов, водни спортове. Районът е богат на дивеч, билки, диворастящи плодове, предлага много чудесни места за туризъм и почивка сред прекрасна природа. От селото тръгват разнообразни туристически маршрути из Средна гора. 

 

КРАТЪК  ЛЕТОПИС НА СЕЛО ДУШАНЦИ

VІІ  – ІV век пр. Христос – От този период в района са открити останки от кратер (глинена погребална урна от траките) и други керамични находки от това време, което показва човешко присъствие от дълбока древност

ІІІ век след Христос – През 1972 г. са намерени край селото 1 105 медно- сребърни монети от този век, сечени от римски императори

VІІІ – ІХ век – Районът е включен в пределите на Първата българска държава

ХІІІ век – Първият писмен документ, в който се споменава името на селото е приписка в едно евангелие, принадлежало на църквата “Св. Спас” в Душанци

ХІV век – В края на века пада под турско робство (около 1390 г.). Селото е унищожено и след време се възобновява на няколко километра северно

1430 г. – Душанци (Душанджа) е записано в Тимарския Дефтер – официален данъчен опис на селищата

Края на ХVІІІ – началото на ХІХ век – Селото е принадлежало към Панагюрска околия, според намерен през 1970 г. печат с името Душанци

Началото на ХІХ век – Душанци е разорено от кърджалии. След няколко години започва новото му изграждане на днешното място

1847 – Името на селото се споменава в един разказ на Найден Геров

1856 – Душанчани участват като колари (обоз) в изграждането на Силистренската крепост през Кримската война

1860 – Основано е първото училище в селото по инициатива на селския мухтар (кмет) Лало Петков Продьов. Пръв учител е Даскал Костадин Тодоров от Пирдоп

1876 – Образуван е революционен комитет. Изработва се барут за въстанието. 20 Април - в Душанци е получено Кърваво писмо от Копривщица

1878 – На 3 януари Душанци е освободено от турско робство

  – Масово преселване в Душанци (след Априлското въстание, както и в началото на ХХ век) от Мухово, Поибрене, Петрич, Челопеч, Златица, Пирдоп, Копривщица и други селища

­1879-1885 – Душанци е в пределите на Източна Румелия, Пазарджишко окръжие, Панагюрска околия, Копривщенска община

1880 – При преброяването жителите са 442, от които: 372 - българи; 46 - турци; 24 - цигани.

1886 – Душанци е в пределите на Княжество България, Софийско окръжие, Пирдопска околия

1882 – Завършен е строежът на новата църква “Св. Св. Кирил и Методий” (осветена на 5 юни 1885 г.). Пръв свещеник е поп Рашко Стоянов Заеков от Копривщица

  - Построено е училището в центъра на селото

1910 – На 13 ноември е основано  Народно читалище “Свети Йоан Златоуст”

1912 – В началото на годината е образувана Кредитно-потребителна кооперация “Климаш”,  учредителите са 28 души

1921 – на 21 март е създадена Душанската комуна с кмет Нено Динков Ненов, първата селска комуна в Софийски окръг. Просъществува до 12 юни 1922 г.

1922 – Открита е прогимназия

1925 – Създаден е духов оркестър към читалището

1934 – Открита е модерната кооперативна валцова мелница на Доновите бостане, задвижвана с водна сила чрез бент и канал от Тополница

1940 – До мелницата е монтирана турбина и заработва електрическа централа, която осветява селото

  - Създадена е Трудово-горска-производителна кооперация с гатер-банциг и дърводелска работилница на Куфорита

  - На Оджов дол е построено частно дървопреработвателно предприятие (начало на ДИП-а)

1941 - Започва работа кооперативната мандра на Климаш.

Овцете от селото се изкарват на лятна паша там.

На Петровден се провежда голям събор, с начало преди 2-3 века от каракачаните

1943; 1944 – На 4 ноември и на 16 юли партизанският отряд “Георги Бенковски” завладява селото

1944, октомври – Пренасяне на костите на убитите ятаци от Елин Пелинско и препогребването им в  Братската могила на западния край на селото

1949 – На 23 януари е учредено ТКЗС

1950  – Селото е изцяло електрифицирано и радиофицирано

1952 – Построена е помпената станция

­1953-54 – Изгражда се стана на МТС

1954  – Построена е новата сграда на Потребителната кооперация (Кооперативния дом)

1959  – Построена е фурната и магазина в долния край на селото

1951-1958  - Изграждат се рибарници на ТКЗС южно от селото

Към средата на 50-те години във връзка с изграждането на МДК  -  Начало на редовните автобусни превози до Пирдоп. Дотогава е имало един автобус сутрин за София, който вечер се връщал

1958 – Разширява се водопровода и до 1966 г. всички къщи в селото са водоснабдени

През 50-те години  – Построени са горските пътища в Куфорита и моста на Бузлучово, пътищата в Рорач и Бобьовица

1960 – В началото на годината е открита новата читалищна сграда

1961 – Започва строителството на язовира

1962, есента – Първите ученици влизат в новото училище. Официално е открито през февруари 1963 г.

1961-2  - Заработва баластерната

1964 – Открита е новата детска градина

1968 – Открита е новата сграда на селсъвета, с поща, здравна служба и магазини

1968 – Започва работа металният цех към ТКЗС

1970  - Есента е открит язовир “Душанци” с почивна станция (профилакториума) на МДК-Придоп

1971 – Язовир “Душанци” е изцяло завирен (напълнен)

1972-73 – Строи се новият мост над Тополница при Табаната и път над Селище за Бобьовица

1972 – Мазето на читалищната сграда е преустроено за сватбени тържества, войнишки изпращания и други общоселски празници

1970-те – Изграждане на канализация и цялостно асфалтиране на улиците

– Реконструира се и се асфалтира пътят за Антон. Изграждат се мостове на реките Манина и Дебелска

1972 – Започва провеждането на събора на Петровден на язовира

1978 – Заработва телевизионният ретранслатор на Климаш

1979 - Открит е паметникът на убитите ятаци и героя граничар Георги Пирдопски

  – Открит е паметникът на съветските летци

1981, пролетта  - Дъждовен порой в района. Отвлечен е мостът на река Манина

1983 Открити са:

  - Чешмата-паметник на загиналите в Отечествената война

  - Новата административна сграда на ТКЗС;

  - Пенсионерският клуб

1983-87 – Монтирана е АТЦ и селото е изцяло телефонизиран

1988  - Открита е сградата с млекосъбирателен пункт, магазин и сладкарница

1995 – Начало на кабелна телевизия

2004 – 2009 - Реставрирана и изписана наново е църквата “Св. Св. Кирил и Методий”, благоустроен е дворът

2003 – Заработва ВЕЦ “Душанци”

2003 – В селото има Интернет

2004 – Закрито е училището

2005 – Открит е паметникът пред читалището

2008 - Съборът на Петровден започва да се провежда на площада в селото

2007 – Монтирана е нова цифрова телефонна централа с безжични телефони

2005– Инсталиран е банкомат

2008 – Открита е аптека

2009 – Възобновени са параклисът “Свети Георги” и старият мост на Куфорита. Изографисана е наново църквата.

2010 – Осветен е възобновеният параклис “Света Трóица”. Започва възстановяването на манастирчето “Свети Никола“.

2011 – Осветен е на 7 май възобновеният параклис “Свети Георги“.

 

ДУШАНЦИ – ЦИФРИ И ДАННИ

НАСЕЛЕНИЕ

1880 г.      442 жители;  372 – българи; 46 – турци; 24 – цигани

 

1910 г.      823 жители;  798 – българи; 14 – турци; 11 – цигани

 

1920 г.      825  жители.  Сгради – 161. Домакинства – 163.

 

1930 г.      960  жители.  Сгради – 208. Домакинства – 208.

 

1934  г.     1085  жители.  Сгради – 250. Домакинства – 259.

 

1945 г.      1102 жители

 

1946 г.      1161 жители

 

1956г.      1 226 жители

 

1965 г.     1326 жители

                   

1972 г.     1479  жители

 

2000 г.     928 жители

 

2011 г.     808 жители

 

ОБЩИНА ПИРДОП

Преброяване 2011 година

(Официални данни според НСИ към месец февруари 2011г.)

 

НАСЕЛЕНИЕ

Брой и възрастова структура

 

Възраст

ОБЩИНА ПИРДОП

ГРАД ПИРДОП

СЕЛО ДУШАНЦИ

 

Общо  

Мъже  

Жени  

Общо  

Мъже  

Жени  

Общо

Мъже

Жени

Общо

8293

4058

4235

7485

3661

3824

808

397

411

0-4

341

186

155

320

178

142

21

8

13

5-9

340

188

152

313

174

139

27

14

13

10-14

396

200

196

364

181

183

32

19

13

15-19

439

212

227

397

193

204

42

19

23

 

20-24

 

452

 

238

 

214

 

414

 

218

 

196

 

38

 

20

 

18

25-29

523

292

231

478

268

210

45

24

21

30-34

546

288

258

496

262

234

50

26

24

35-39

565

288

277

526

270

256

39

18

21

40-44

649

341

308

580

294

286

69

47

22

45-49

673

342

331

621

315

306

52

27

25

50-54

625

309

316

567

277

290

58

32

26

55-59

519

255

264

468

230

238

51

25

26

 

60-64

 

550

 

251

 

299

 

485

 

222

 

263

 

65

 

29

 

36

65-69

484

214

270

405

177

228

79

37

42

70-74

445

175

270

392

154

238

53

21

32

75-79

395

150

245

351

131

220

44

19

25

80-84

233

85

148

204

77

127

29

8

21

85+

118

44

74

104

40

64

14

4

10

 

 

Обобщени данни за населението на Душанци по възраст:

Жители до10 години:  - 48 души

До 20 : - 74

До 30: - 83

До 40: - 89

До 50: - 121

До 60: - 109

До 70: - 144

До 80: - 97

Над 80: - 43

До 20 г. (учащи): - 122 (15%)

До 60 г.(работоспособни,в това число има и пенсионери по категории):

402 (50%)

Над 60 г.(песионери,в това число има и пенсионери по категории):

284 (35 %)

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Местоживеене

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

Никога не посещавали училище

 

ОБЩО

7825

1191 

3971

1790

 514

 320

  24

 

ПИРДОП

7050

1127

3546

1578

 463

 297

  24

 

ДУШАНЦИ

 775

    64

 425

 212

  51

  23

        -

 

 

 

ПО ТРУДОСПОСОБНОСТ

 

Възраст

Общо за Община Пирдоп

Град ПИРДОП

ДУШАНЦИ

 

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

8 293

4 058

4 235

7 485

3 661

3 824

808

397

411

Под трудоспособна

1173

620

553

1082

573

509

91

47

44

В трудоспособна

5061

2685

2376

4606

2 43

 

2 175

455

254

201

Над трудоспособна

2059

753

1306

1797

657

1 140

262

96

16

 

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

 

 

 

 

 

 

 

Община

I.2011

II.2011

III.2011

IV.2011

V.2011

 

 Пирдоп

397

418

413

404

378

 

% беработица

9,02%

9,50%

9,38%

9,18%

8,59%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОВО-ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ОТ ОБЩИНА ПИРДОП 

Показател

XII 2010

I.2011

II.2011

III.2011

IV.2011

V.2011

Общо жени

263

270

274

274

266

255

Общо мъже

126

127

144

139

138

123

а) до 19г. вкл.

10

9

7

9

9

7

от тях: жени

6

4

4

5

5

4

б) от 20 до 24г. вкл.

38

    48

52

51

52

48

от тях: жени

34

39

37

35

35

33

в) от 25 до 29г. вкл.

36

41

43

46

49

45

от тях: жени

25

27

27

30

30

28

г) от 30 до 34г. вкл.

41

36

40

42

40

33

от тях: жени

29

25

28

30

28

25

д) от 35 до 39г. вкл.

37

41

45

44

41

38

от тях: жени

18

22

23

23

22

23

е) от 40 до 44г. вкл.

50

45

50

49

44

41

от тях: жени

28

26

28

27

25

23

ж) от 45 до 49г. вкл.

47

47

47

51

49

52

от тях: жени

35

34

34

39

38

40

з) от 50 до 54г. вкл.

70

71

70

64

60

53

от тях: жени

47

51

50

47

43

39

и) над 55г.

60

59

64

57

60

61

от тях: жени

41

42

43

38

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ОТ ОБЩИНА ПИРДОП

Показател

XII 2010

I.2011

II.2011

III.2011

IV.2011

V.2011

Общ брой

398

397

418

413

404

378

Висше

23

23

25

24

25

24

Средно специално и СПТУ

153

155

163

166

160

148

Средно общо

65

70

72

69

62

59

Основно и по-ниско

148

149

158

154

157

147

 

Данните са от Бюрото по труда - Пирдоп. Там са регистрирани около 30 безработни от Душанци, което съответства и на средния процент безработица за общината – около 9 %.

 

СГРАДЕН ФОНД

(2011 г.)

 

 1. Къщи          -  439 броя
 • Притежание на чужденци – 3 къщи (Великобритания)

 

 1. Незастроени парцели в регулация  -  182 бр.

 

 ЗЕМЛИЩЕ НА ДУШАНЦИ

Обща площ на землището                - 62 224.550 дка

1. За нуждите на горското стопанство      - 42 190.637 дка

2. За нуждите на селското стопанство      - 18 290.981 дка

 

В това число:

    - пасища                                           -   8 635.675 дка

    - ливади                                            -   2 188.322 дка

    - ниви                                                 -   6 302.104 дка

 

По вид собственост:

- държавна                                 -   52.771 дка

        - общинска                                     -   9 948.693 дка

        - частна                                           -   8 134.575 дка

        - религиозна                                   -   29.788 дка

        - юридически лица                        -  125.154 дка 

 

3. Застроени територии                          - 601.304 дка

 

4. Водни течения и площи                      - 970.896 дка

     В това число язовир „Душанци“       - 637.501 дка

 

5. Пътища                                                      -127.730 дка

 

6. Кариери                                                     - 43.002 дка

 

(С любезното съдействие на г-н Евгени Додов,

Общинска поземлена комисия-Пирдоп)

 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

 • Хранителни магазини – 4
 • Кръчми (кафенета)     - 4
 • Клуб на пенсионера
 • Лятно заведение на язовира
 • Павилион за вестници
 • Банкомат
 • Казани за изваряване на ракия
 • Понеделник - „официален“ пазар на площада. Сергии различни – всеки   ден. (В неделя – търговци следобед от Златишкия пазар)

 

 

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

 

 • Крави – около 150 с фермите и подрастващите
 • Овце - 350
 • Кози – 130

 

(По данни на д-р Йонка Симеонова от Районната ветеринарна служба.

 Бройките са приблизителни.

Няма данни за други домашни животни-коне, магарета, птици, кучета и т. н.)

 

 

Търсене