с. Душанци, община Пирдоп

ДОКУМЕНТИ

22.02.2012 г.

 ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

 08.02.2012 г.

   ИЗЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка със силно усложнената метереологична обстановка и обилния снеговалеж през последните дни и  най-вече във връзка с бедствената ситуация и жертвите в община Харманли, в кметство Душанци постъпиха многобройни питания на граждани за състоянието на язовир Душанци. Държа да отбележа, че повечето от обадилите се питаха първо с какво могат да помогнат на пострадалите и изказваха съчувствие, а след това се интересуваха до колко опасен е язовирът.

            Язовир Душанци е публична общинска собственост, съоръженията към него се стопанисват и експлоатират от „Аурубис България” АД. Два пъти годишно се извършват годишни технически прегледи – есен и пролет, по време на които се прави оглед на язовирната стена, съоръженията към нея и техническото им състояние. Прегледите се правят от Експертен съвет, който се състои от председател и 12 членове, представители на различни ведомства и институции. Последният такъв се състоя на 17.11.2011г. Представям на вниманието на читателите на в. „Камбана” заключителната част на Протокола, подписан от всички представители на Експертния съвет на 17.11.2011г.

            „ Язовир Душанци е в изправност, не застрашава околната среда и населените райони в поречието на р. Тополница и може да продължи работата си като част от промишлено – водоснабдителната система на „Аурубис България” АД и поливното водоснабдяване на община Пирдоп.

            ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРА Е ДОБРО И МОЖЕ ДА СЕ ВОДИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.”

            По-важно според мен в този момент е да бъдем съпричастни с огромната болка на хората, преживели бедствието. Те имат нужда да знаят, че не са сами, че всички ние ги подкрепяме.  На 7.02.2012г. се свързах със секретаря на община Харманли, за да изразя съчувствие и  разбрах, че хората от с.Бисер имат нужда от дърва за огрев и от пари. Община Пирдоп, въпреки тежкото си финансово състояние и лошите метереологични условия, до началото на другата седмица ще достави в пострадалото село дърва от общинската гора.

            Призовавам всички жители на Средногорието да се включим в дарителската акция с SMS на номер 17 777, с текст dms bedstvie. Милосърдието е рядък дар,  позабравена християнска добродетел и означава с действие, активно да проявим съчувствие, а не само на думи. Нека в моменти като този да бъдем единни и да проявим солидарност.

 

                                                                Вера Бойчева – кмет на с. Душанци

 

Търсене