с. Душанци, община Пирдоп

ОБРЪЩЕНИЕ НА ВЕРА БОЙЧЕВА - КМЕТ НА КМЕТСТВО ДУШАНЦИ

Обръщение на Вера Бойчева- кмет на кметство Душанци, по повод една година от встъпването в длъжност

 

Уважаеми съграждани,

       На 14.11.2012 г. се навършва една година от встъпването ми в длъжност. По този повод представям на вашето внимание отчет за работата си като кмет на кметство Душанци за периода  - 14.11.2011 г. – 14.11.1012 г. Моята предизборна програма е качена на официалния сайт на селото и ще остане там до края на мандата. Във всеки един момент може да бъде проверено, какво съм обещала и какво съм изпълнила.

       С цел - пълна прозрачност при управлението , беше създаден сайт и страница във фейсбук на с.Душанци, където се отразяват всички актуални събития, новини, графици на ремонти. Пред Кметството поставихме информационно табло  със същата информация. По искане на Кметството,  „Аурубис България” АД монтира електронно табло с информация за нивото на язовир ”Душанци”, температура на водата, дата, час, година.

       Още в края на 2011г. Община Пирдоп финансира постоянно видеонаблюдение на много обекти в селото, както и на двата входа на Душанци, като превенция срещу кражби и престъпления. Малко по-късно „Аурубис България” АД монтира 4 видеокамери на язовир „Душанци”. Предстои монтирането на още две камери – на сметището и на моста за „Селище”.

       В рамките на няколко месеца, във  всички използваеми общински сгради, Кметство Душанци осигури компютри и  достъп до Интернет. Първо в Детската градина, след това в Здравната служба и Пенсионерския клуб.

       Във връзка с повишаване информираността за възможностите, които предоставят европейските фондове и конкретно Програмата за развитие на селските райони, бяха организирани три срещи на земеделските производители от района с водещи специалисти от Националната служба за съвети  в земеделието и фондация „Биоселена”. Лектор на една от срещите беше Димитър Ванев – Главен директор на Дирекция „ Съвети в земеделието”, консултант по много от мерките от ПРСР. Предстои среща с експерти от ДФ „Земеделие”.

       По повод най-важния екологичен проблем за Душанци, свързан с хвостохранилище „Медет”, по инициатива на Община Пирдоп през месец август 2012г. година започна поетапна рекултивация на хвостохранилище „Медет”. Рекултивира се и в момента със земни маси, които са от реализацията на Интегрирания воден проект на град Пирдоп.

       В заключителната си фаза е Интегрираният воден проект на с.Душанци, започнат при предишното управление. Беше подменена ВиК системата на селото, беше възстановена разрушената улична настилка и в момента се извършват довършителни работи и подготовка за приемателна комисия. Предстои да започне работа и новата Пречиствателна станция за отпадни води, която е част от Интегрирания воден проект. Бяха открити три нови работни места, на които от началото на м.октомври 2012г. са назначени трима безработни от селото.

       Интегрираният воден проект промени изцяло облика на село Душанци и качеството на живот на хората. Важно е да се знае, че в хода на изпълнението на проекта възникнаха много проблеми, имаше грешки и несъответствия, направени от предишното ръководство, които костваха 150 000 лв. от опоскания общински бюджет и много усилия на новото ръководство, но той беше реализиран, въпреки огромните трудности, в интерес на хората от селото.

        Едно от големите постижения на новото ръководство на Община Пирдоп е бързото изготвяне и още по-бързото реализиране на проект- „Водопровод за стопански нужди с.Душанци”. Той е вече реализиран и е с огромен социален ефект. Обхваща 193  жилищни имота. През м.септември 2012г. проектът беше разширен и обхвана последните 28 имота в селото, без язовирска вода  /от училището до ул. „Дебелска”/. В тази си последна част проектът ще бъде реализиран през следващата година.

       По силата на Споразумение , сключено между Община Пирдоп, представлявана от кмета  - инж. Цанко Цанов и  „Аурубис България” АД, представлявано от инж. Цветан Николов – Технически директор, упълномощен от Изпълнителния директор на дружеството от 31.01.2012г. и в съответствие със Закона за водите, населението на Душанци ползва за поливни нужди вода от язовир „Душанци”. Язовирската вода вече е във всеки дом съвсем законно. Споразумението е със срок на действие – 5 години.

       През м. септември с пари, реализирани от продажбата на книгата „ Из летописа на  село Душанци” и пари от спонсори, Кметство Душанци изгради чешма в гробищния парк и я свърза с мръсния канал. Чешмата беше изградена от работещите  по програма ,,Развитие”.

        Община Пирдоп осигури работа на 15 безработни лица от Душанци по различни европейски програми. В момента те се грижат за благоустрояването на селото, успоредно и след реализацията на Интегрирания воден проект. Поддържат тревните площи и общинските обекти.

       Най-трудно за реализиране се оказа предизборното  обещание за отваряне на Здравната служба. Тя отвори врати през м. март на 2012г., благодарение на щедрото спомоществователство на „Вега” ООД, с управител инж. Светозар Върбинов и личната ангажираност на инж.Димитър Божков и инж. Георги Илчев. От тогава, до 15.11.2012г. Здравната служба се обслужва от медицинска сестра, поради заболяване на фелдшер Цветанка Груева, медицински работник с много опит и отлична репутация, която беше 6 месеца в болничен. От 15.11.2012г. тя ще поеме здравното обслужване на  населението на Душанци.

       През м.август  Община Пирдоп сключи договор за стоматологично обслужване с д-р Диана Кунева, стоматолог, който има договор със Здравната каса. Тя бързо разработи кабинета и има много пациенти.

       По инициатива на Кметство Душанци периодично в Здравната служба се извършват безплатни медицински прегледи от водещи специалисти в различни области, до момента – кардиология, съдова хирургия, очни болести.

       През октомври 2012г. Общинският съвет Пирдоп взе решение за отдаване под наем помещението на Общинската аптека в с. Душанци за дрогерия. След обстойно проучване и консултации с компетентните органи, стана ясно, че единственият вариант в Душанци да се продават лекарства, е дрогерията. Предстои конкурс за отдаване под наем на помещението.

       През м.септември отвори врати нов модерен хранителен магазин, от какъвто селото отдавна имаше нужда. Помещението, в което се помещава магазинът е общинска собственост и беше отдадено от Община Пирдоп под наем.

       Преди една година в огромната  сграда в центъра на Душанци, работеше само Кметството и Пощата. Първият етаж беше пуст и безлюден. Тогава си обещахме, че ще отворим всички врати  и тази  приветлива сграда ще се оживи и ще  служи на хората. Това днес е факт и ни изпълва с удовлетворение.

        До 15.10.2012г. Кметство Душанци изпълни ангажимента си към всички домакинства, заявили дърва за огрев в Кметството. Става дума за  около 90% от домакинствата в селото, които ще посрещнат спокойни идващата  зима.

       В духовната област най-значимото събитие е издаването на новата история на Душанци – „ Из летописа на село Душанци” от д-р Панчо Балов – Майски и Дойчо Иванов. Книгата излезе в навечерието на 24 май след бурни дебати и обсъждания, които продължиха няколко месеца. Държа да отбележа, че инициатор и на първото, и на второто издание на историята е Иво Георгиев, който приживе беше щастлив да види идеята си реалзирана. Книгата видя бял свят благодарение на благородството и щедростта на ръководителите на „ Елаците Мед” АД и „ Геотрейдинг ” ООД. Беше радушно приета от обществеността и се радва на голям интерес.

       През месец април Кметство Душанци получи ценно дарение – 34 картини на големия художник, роден в Душанци – Нено Александров. Той беше представен  по време на Влайковите дни в Пирдоп, след това – на празника на селото, а днес картините му радват окото на посетителите в обновеното Кметство.

       Празникът на Душанци – Петровден за пръв път продължи 3 дни и беше наситен с много и интересни събития – три изложби, театрална постановка, нестинари ,концерт, футболен мач и много народно веселие.

      

       Въпреки тежкото финансово състояние на Общината, културният калндар на Душанци е богат и наситен.

       Много бих искала да направим повече за младите хора от селото. Те нямат много места за общуване. По социалната програма на „Аурубис” АД фитнес залата беше обновена и младите хора получиха нови фитнес уреди, но има още много да се прави. Поела съм антажименти към младежите за осигуряване на тенис маса, за изграждане на футболно игрище и ще положа усилия да изпълня обещаното.

       От 14.11.2011 г. до днес, вратата на Кметството е била отворена за всеки, който е искал да бъде изслушан, не съм върнала никого, нямам приемен ден и така ще бъде и в бъдеще.

       Предпочитам открития диалог с хората, очаквам мнения, предложения, препоръки.

       Благодаря на всички, които подкрепят моите инициативи и са зад мен, благодаря и на тези, кото ме критикуват, тяхната критика е ценна за мен, защото ме амбицира и стимулира.

        Най-искрено благодаря на ръководството на Община Пирдоп, лично на кмета – инж.Цанов и на всички съветници от Коалиция „ Сигурност и бъдеще за Пирдоп”, с които тръгнахме заедно преди една година за безрезервната им подкрепа. Без тази подкрепа, отчетеното по-горе нямаше да се случи и Душанци нямаше да промени облика си.

       Ще завърша с един факт, с една единствена цифра, която говори повече от всичко друго – 57,83% от капиталовите разходи на Община Пирдоп за 2012г., гласувани единодушно, са за обекти в с.Душанци.

 

14.11.2012г.                                                Вера Бойчева – кмет на с.Душанци

Търсене